I - Lazio
Piazza della Rotonda, Rome
Piazza della Rotonda, Rome
Piazza della Rotonda, Rome, Piazza della Rotonda, Rome
111282   (2011)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Beeltenis van Maria (Madonnella) uit de 18e eeuw, fresco boven een 'salumeria' aan de Piazza della Rotonda in Rome. Het onderwerp is de Onbevlekte Ontvangenis, zoals een inscriptie uit Hooglied duidelijk maakt: "Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te", oftewel " Want alles is schoon aan u, liefste, geen vlek op u! (Hooglied 4, 7).

Image of Mary (Madonnella) from the 18e century on the Piazza della Rotonda in Rome. The subject is the Immaculate Conception.

Terug naar vorige bladzijde.         1979 view(s)