Kathedraal van Amiens (Hauts-de-France, Frankrijk)
Kathedraal van Amiens (Hauts-de-France, Frankrijk), Amiens Cathedral (Hauts-de-France, France)

Christus als rechter op het timpaan van het Laatste Oordeel, kathedraal van Amiens (Hauts-de-France, Frankrijk).

Christ the judge on the tympanum of the Last Judgement, Amiens Cathedral (Hauts-de-France, France)

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         821 view(s)