Thermopolium van Vetutius Placidus, Pompeii
Thermopolium van Vetutius Placidus, Pompeii, Thermopolium of Vetutius Placidus, Pompeii

Thermopolium van Vetutius Placidus. De figuur in het midden is de Genius van de huishouding. Hij staat naast een altaar. Links en rechts van hem staan de twee Lares. Uiterst links staat Mercurius met zijn geldbuidel en uiterst rechts Bacchus met zijn panter die drinkt uit een beker die Bacchus in zijn linkerhand houdt. Pompeii, CampaniŽ, ItaliŽ

Thermopolium of Vetutius Placidus. The figure in the centre is the Genius of the household next to an altar. Left and right of him are the two Lares. On the left side is Mercury. On the right side is Bacchus with his panther drinking from a cup held in his right hand. Pompeii, Campania, Italy

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         2663 view(s)