Ara Pacis Augustae (Rome, ItaliŽ)
Ara Pacis Augustae (Rome, ItaliŽ), Ara Pacis Augustae (Italy, Latium, Rome)

Noordzijde van de altaartafel van de Ara Pacis Augustae (Rome). Het altaar werd ingewijd in 9 v.C. door de senaat om de vrede te vieren die was bereikt na Augustus' overwinningen in GalliŽ en Spanje.

Northern side of the sacrificial table, internal side. It was consecrated 9 BC by the Senate to celebrate the peace established in the Empire after Augustus's victories in Gaul and Spain (Rome).

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         3293 view(s)