Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome), Saint Lawrence outside the Walls (Rome)

Sint-Laurentius buiten de Muren. Cosmatenwerk: gedraaide kandelaar voor de paaskaars en marmeren amboon (eerste helft 13e eeuw, Rome)

Cosmatesque twisted paschal candlestick and marble ambo in the nave, with Cosmati decoration. Saint Lawrence outside the Walls (Rome).

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         2357 view(s)