San Clemente (Rome, ItaliŽ)
San Clemente (Rome, ItaliŽ), San Clemente (Rome, Italy)

Basilica di San Clemente (Rome). Schola Cantorum, uit de 12e eeuw maar met elementen afkomstig uit een oudere kerk die onder de huidige ligt. Ambonen links en rechts en ciborium (baldakijn boven het altaar): cosmatenwerk uit de 12e eeuw. Apsismozaiek uit de eerste helft van de 12e eeuw: triomf van het kruis: de gekruisigde met 12 duiven (de apostelen), geflankeerd door Maria en Johannes de Doper. Daaronder: het lam Gods met 12 lammeren (de apostelen) 12e eeuw, daaronder fresco met Christus, Maria en de twaalf apostelen (14e eeuw).

Basilica of Saint Clement (Basilica di San Clemente al Laterano) Rome.

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         4548 view(s)