Doopkapel van Lateranen (Rome)
Doopkapel van Lateranen (Rome), Lateran baptistry (Rome, Italy)

Baptisterium van de Lateraanse basiliek. Opgericht onder Constantijn de Grote, herbouwd door Sixtus III (432-440). Acht porfieren zuilen vormen een achthoek. In het midden daarvan was de piscina (het doopbekken). Daar stat nu de doopvont. De meeste decoraties uit latere tijd (Rome).

Lateran baptistry (Rome)

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         3226 view(s)