Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ), Bari Castle (Apulia, Italy)

Portaal in het kasteel van Bari, omstreeks 1233 in opdracht van Frederik II van Hohenstaufen. De sluitsteen van het portaal toont de keizerlijke adelaar die triomfantelijk een prooi in zijn klauwen houdt (ApuliŽ, ItaliŽ).

Portal in the Castle of Bari, about 1233, in commission of Frederick II of Hohenstaufen. The Keystone of the portal shows the royal eagle holding a prey in its claws (Apulia, Italy).

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         2222 view(s)