Cola di Rienzo (Rome)
Cola di Rienzo (Rome), Cola di Rienzo

Monument uit de 19e eeuw dat de volkstribuun Cola di Rienzo (1313-1354) voorstelt, aan de voet van de Capitolijnse Heuvel in Rome.

Nineteenth century monument representing Cola di Rienzo (1313-1354) at the foot of the Capitoline Hill.

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         1333 view(s)