Moza´ek met theatermaskers (Rome)
Moza´ek met theatermaskers (Rome), Mosaic with scenic masks

Moza´ek met theatermaskers (2e E). Rome, Capitolijns Museum.

Mosaic with scenic masks (2nd century AC). Rome, Capitoline Museum

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         4222 view(s)