Capitolijnse Venus (Rome)
Capitolijnse Venus (Rome), Capitoline Venus

Capitolijnse Venus (Variatie op een Grieks origineel van Praxiteles uit de 4e eeuw v.C.). Capitolijns Museum, Rome, ItaliŽ.

Statue of Capitoline Venus (Variation on a Greek original by Praxiteles, 4th century BC). Capitoline Museum, Rome, Italy.

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         6512 view(s)