Kolossaal beeld van Keizer Constantijn (Rome)
Kolossaal beeld van Keizer Constantijn (Rome), Colossal statue of Constantine

Hand van een kolossaal beeld van Keizer Constantijn, 313-324, marmer, 260 cm. Binnenplaats van het Conservatorenpaleis.

Hand of a colossal statue of Constantine, 313-324 AC, marble, cm 260. Palazzo dei Conservatori Museum - Courtyard.

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         6668 view(s)