Tijger die kalf aanvalt. (Rome)
Tijger die kalf aanvalt. (Rome), Tiger attacking a calf.

Paneel in opus sectile met een tijger die een kalf aanvalt.Tweede kwart van de 4e eeuw. Gekleurd marmer. 124x183 cm. Rome, Musei Capitolini.

Panel in opus sectile with tiger attacking a calf. Second quarter of 4th century AC. Coloured marbles. Cm 124x183. Rome, Musei Capitolini.

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         3032 view(s)