terug     home     copyright     zoek    
Anastasis. Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Anastasis. Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ), Anastasis. Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)

Anastasis (Christus' overwinning op het Rijk van de Dood en Zijn redding van Adam en andere Oudtestamentische heiligen, boven) met daaronder de Verkondiging, Maria en Elisabeth, Aanbidding door de drie koningen en de Presentatie in de Tempel. Centraal portaal van de Kathedraal Heilige Maria ten Hemelopneming en Sint-Valentijn (Bitonto, ApuliŽ, ItaliŽ).

Anastasis (Christ ascending from hell,above) and Annunciation, Mary and Elisabeth, Adoration of the Magi en the Presentation in the Temple (below). Central portal of the Cathedral of Holy Mary Assumption and Saint Valentine (Bitonto, Apulia, Italy).    [071656]

similar photos / verwante foto's

locatie in Google maps

Terug naar vorige bladzijde.        3425 view(s)       Home