I - Lazio
Stanza della Segnatura, RafaŽl, Rome
Stanza della Segnatura, Raphael, Rome
Stanza della Segnatura, RafaŽl, Rome, Stanza della Segnatura, Raphael, Rome
091359   (2009)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
De Parnassus, fresco in de Stanza della Segnatura door RafaŽl (1511). In de Stanza della segnatura heeft RafaŽl de vier terreinen van kennis afgebeeld: filosofie, religie, poŽzie en recht. The Parnassus stelt de poŽzie voor. Antieke en Renaissancedichters zijn gegroepeerd rond Apollo, die op de berg Helicon zit, en negen muzen.

The Parnassus, fresco in the Stanza della Segnatura by Raphael, 1511. In the Stanza della segnatura we can see the four areas of human knowledge: philosophy, religion, poetry and law. The Parnassus represents poetry, ancient and Renaissance poets are centred around Apollo, who is seated on top of Mount Helicon, and nine muses.

Terug naar vorige bladzijde.         2253 view(s)