I - Lazio
Pseudo-Seneca (Rome)
Museo Nazionale Romano (Rome)
Pseudo-Seneca (Rome), Museo Nazionale Romano (Rome)
081663   (2008)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
'Pseudo-Seneca', 2e eeuw na. Chr. (Rome, Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo).

National Museum of Rome

Terug naar vorige bladzijde.         2098 view(s)