I - Lazio
Museo Nazionale Romano (Rome)
Museo Nazionale Romano (Rome)
Museo Nazionale Romano (Rome), Museo Nazionale Romano (Rome)
081649   (2008)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Vloermozaļek mat kat en eenden, 1e eeuw v. Chr. (Rome, Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo).

Mosaic: cat with quail and two ducks. National Museum of Rome.

Terug naar vorige bladzijde.         1793 view(s)