I - Lazio
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome), Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081630   (2008)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Romeinse sarcofaag (3e E, waarop afgebeeld de huwelijksriten) gebruikt voor het grafmonument van kardinaal Gugliemo Fieschi (13e eeuw, Rome)

Roman Sarcophagus (3th C) used for the tomb of Cardinal Guglielmo Fieschi (13th C., Rome).

Terug naar vorige bladzijde.         1967 view(s)