I - Lazio
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome), Saint Lawrence outside the Walls (Rome)
081626   (2008)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Sint-Laurentius buiten de Muren. Cosmatenwerk: gedraaide kandelaar voor de paaskaars en marmeren amboon (eerste helft 13e eeuw, Rome)

Cosmatesque twisted paschal candlestick and marble ambo in the nave, with Cosmati decoration. Saint Lawrence outside the Walls (Rome).

Terug naar vorige bladzijde.         2320 view(s)