I - Lazio
Doopkapel van Lateranen (Rome)
Lateran baptistry (Rome, Italy)
Doopkapel van Lateranen (Rome), Lateran baptistry (Rome, Italy)
071890   (2007)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Baptisterium van de Lateraanse basiliek. Opgericht onder Constantijn de Grote, herbouwd door Sixtus III (432-440). Acht porfieren zuilen vormen een achthoek. In het midden daarvan was de piscina (het doopbekken). Daar stat nu de doopvont. De meeste decoraties uit latere tijd (Rome).

Lateran baptistry (Rome)

Terug naar vorige bladzijde.         2941 view(s)