I - Puglia
Anastasis. Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Anastasis. Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
Anastasis. Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ), Anastasis. Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071656   (2007)

locatie in Google maps

Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Anastasis (Christus' overwinning op het Rijk van de Dood en Zijn redding van Adam en andere Oudtestamentische heiligen, boven) met daaronder de Verkondiging, Maria en Elisabeth, Aanbidding door de drie koningen en de Presentatie in de Tempel. Centraal portaal van de Kathedraal Heilige Maria ten Hemelopneming en Sint-Valentijn (Bitonto, ApuliŽ, ItaliŽ).

Anastasis (Christ ascending from hell,above) and Annunciation, Mary and Elisabeth, Adoration of the Magi en the Presentation in the Temple (below). Central portal of the Cathedral of Holy Mary Assumption and Saint Valentine (Bitonto, Apulia, Italy).

Terug naar vorige bladzijde.         3252 view(s)