I - Puglia
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ), Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071641   (2007)Bekijk deze foto op groot formaat

similar photos
verwante foto's


andere foto's zoeken
Tronende Madonna met aan weerszijden engelen; daaronder Christus temidden van de apostelen. Kathedraal Heilige Maria ten Hemelopneming en Sint-MichaŽl, 11e-12e E. Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ).

Above: Madonna and Child on a Throne with Angels on both sides; below: Jesus between the Apostles. Cathedral of Holy Mary Assumption and Saint Michael, 11th- 12th C. Bitetto (Apulia, Italy).

Terug naar vorige bladzijde.         3089 view(s)