2 sterren

Basilica Emilia

Basilica Aemilia

Roma | Lazio | Italia


Op het Forum Romanum, niet ver van de Curia (het grote, bakstenen senaatsgebouw), bevinden zich de resten van de Basilica Aemilia. Deze basilica werd gebouwd in opdracht van de censoren Marcus Aemilius Lepidus en Marcus Fulvius Nobilior in 179 v.C. Nadien werd het gebouw herhaaldelijk gerestaureerd, steeds op initiatief van de familie van die eerste Marcus: de Gens Aemilia. Onder een afdakje aan de kant van de curia bevinden zich enkele resten van het gebouw uit de republikeinse tijd.
Het gebouw waarvan we nu de fundamenten zien, dateert uit de tijd van Augustus met restauraties uit de tijd van Tiberius (22 n.C.). De laatste restauratie was na de plundering van Alarik en zijn troepen, in 410.
De basilica werd gebruikt als beursgebouw en marktplaats.
De gevel van deze basilica was naar het zuiden, naar het plein gekeerd. Zij bestond uit twee verdiepingen van arcaden die bestonden uit boogopeningen die van elkaar waren gescheiden door pijlers. Die pijlers waren voorzien van pilasters (halfzuilen).
De drie granieten zuiltjes op witte, marmeren sokkels, die opnieuw zijn opgericht in de zuidoostelijk hoek, zijn van de laatste restauratie in de vijfde eeuw.
Achter de galerij aan de forumkant was een rij winkeltjes met muurwerk van tufstenen blokken. Aan deze kant waren drie doorgangen met een boogvormige bovenkant. De rechter doorgang is intact, maar dat is een moderne reconstructie.
De grote zaal mat 90 x 25 m en was verdeeld in drie beuken, met langs de binnenmuur van de noordelijke zijbeuk nog een zuilenrij. Het middenschip was hoger dan twee etages zodat het licht door een lichtbeuk kon binnenvallen.
Aan de noordkant, buiten het gebouw, zien we een afgietsel van de reconstructie van het rijk versierde hoofdgestel uit de laat-republikeinse tijd. De scŤnes hebben te maken met de stichting van Rome. Afgebeeld zijn (van rechts naar links) het verhaal van Tarpeia die onder de schilden van de Sabijnen wordt bedolven; de bouw van stadsmuur van Lavinium (de eerste stad van de Trojanen in ItaliŽ) en de roof van de Sabijnse Maagden. Verderop is nog een reconstructie te zien.
In het middenschip zien we op de marmeren vloer de vlekken van gesmolten en geoxideerd metaal. Dat zijn munten die bij de brand van 410 zijn gesmolten.Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Largo della Salara Vecchia, 00186 Roma, Italia
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Archeologisch gebied. Beperkt toegankelijk
nr: 109249 - 2620 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.