3 sterren

Colombario di Pomponio Hylas

Columbarium van Pomponius Hylas

Roma | Lazio | Italia


De term columbarium (=duiventil) heeft hier betrekking op een grafmonument met nissen waarin grafurnen werden geplaatst. Deze grafkamer werd gebouwd in de tijd van keizer Tiberius (14-37 n.C.) en gebruikt tot ca. 150. Ze werd herontdekt in 1831 door Pietro Campana. Ze is zeer fraai uitgevoerd en goed bewaard gebleven.
Op de wand tegenover de toegangstrap zijn de namen te lezen van degenen die opdracht hebben gegeven voor deze grafkamer:

CN(aei) POMPONI HYLAE (et) POMPONIAE CN(aei).L(ibertae) VITALINIS.

Een kleine V (die staat voor VIVIT) bovenop de P van Pomponiae duidt erop dat zij nog leefde toen het columbarium werd gebouwd.
In de wanden zijn alkoven voor de asurnen aangebracht die zijn gedecoreerd als kleine tempels, met halfzuilen, lijstwerk en frontons en die weer zijn versierd met kleurige ornamenten.
In de figuratieve voorstellingen herkennen we Dionysos en Orpheus, Achilles die wordt onderricht door de centaur Chiron, Ocnus die een touw van biezen moet maken dat net zo snel door een ezel wordt opgegeten, Hercules en de driekoppige hellehond - maar ook nog een fraai landschap met voorouderbeelden, begrafenisscŤnes, amorini, vogels en zelfs kleine insecten

Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
via di Porta Latina 14, Parco degli Scipioni, Roma, Italia
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Archeologisch gebied. Beperkt toegankelijk (alleen met rondleiding).
Telefoon:
0039 060608
Monumentenzorg Rome:
http://www.sovraintendenzaroma.it/
nr: 109245 - 2312 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.