4 sterren

Catacombe di Priscilla

Catacomben van Priscilla

Roma | Lazio | Italia


Deze catacomben van twee verdiepingen hebben een totale tunnellengte van 13 kilometer. Ze zijn ontstaan op een plaats waar voordien een steengroeve was. Christenen zijn in de al bestaande tunnel op de eerste verdieping onder de grond graven gaan uithouwen. Alleen op dit niveau vinden we naast de talrijke loculi (grafnissen) ook cubicula ('slaapkamers' - in dit geval grafkamers) en arcosolia (grote boognissen). Hier bevinden zich ook de oudste graven, waaronder het hypogeum (grafkamer) van de gens Acilia (de familie waartoe vermoedelijk Priscilla behoorde) en de zogenaamde Capella Greca (Griekse Kapel).
De Capella Greca wordt zo genoemd omdat in de rechter nis twee Griekse inscripties zijn te lezen. De kapel is rijk versierd met schilderingen en stucwerkversieringen in Pompejaanse stijl. De schilderingen uit de tweede eeuw bestaan uit decoratieve patronen en BijbelscŤnes. Veel Bijbelse voorstellingen dienen hier als symbolen voor Christelijke waarden en sacramenten. Het verhaal van de drie jongelingen in de gloeiende oven staat symbool voor het geloof; Mozes slaat water uit de rots voor de Doop; de genezing van de verlamde voor de vergeving van de zonden; de opwekking van Lazarus voor de macht over de dood, DaniŽl in de leeuwenkuil voor de wederopstanding.
Tegen de linker muur staat een lange, bakstenen bank die als zitplaats diende bij het begrafenisbanket (refrigerium). Op de achterkant van de boog in het midden van de ruimte is een dergelijk banket afgebeeld, met een duidelijke verwijzing naar het Heilig Avondmaal, dat ook regelmatig werd gevierd bij de graven van Heiligen.
De aanbidding door de Drie Koningen is hier, en in andere catacomben, afgebeeld als symbool voor de Universele Redding (Apokatastasis), de Drie Koningen waren immers de eerste heidenen die Jezus aanbaden.
Andere interessante grafkamers zijn de cubicolo della Vergine (grafkamer van de Maagd) met de oudst bekende afbeelding van de maagd Maria met het kind Jezus; en de cubicolo della velata waar een biddende figuur (orante) met een hoofddoek is afgebeeld met scŤnes uit zijn leven en uit het Oude Testament.
Een aantal belangrijke heiligen rusten in deze catacomben, onder hen Pudenziana en Prassede en Aquila en Prisca.Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Via Salaria, 430 00199 Roma, Italia
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Vroeg-Christelijk
Stijl 2:
Romeinen
Openstelling:
Te bezichtigen. Zie website voor openingstijden.
Telefoon:
0031 06 8620 6272
Officiele Website:
http://www.catacombepriscilla.com/
nr: 109244 - 3601 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.