4 sterren

Colosseo

Colosseum

Roma | Lazio | Italia


Colosseum

Het grootste amfitheater

Het Colosseum is het grootste amfitheater dat ooit is gebouwd en het grootste gebouw uit de Romeinse tijd. Het heeft een ovale plattegrond met een lange as van 188 meter en een korte van 156 meter. De maximale hoogte is 48,50 m. De juiste naam is 'Amphitheatrum Flavium', oftewel het amfitheater van de Flavische keizers. Het is enerzijds een weergaloos bewijs van het vernuft en de capaciteiten van het Romeinse volk, maar anderzijds ook een huiveringwekkende herinnering aan hun wreedheid en sadisme. Het aantal mensen dat in het Colosseum is omgebracht ligt naar schatting tussen de 300.000 en 500.000.

Onder keizer Vespasianus werd in 72 n.C. begonnen met de bouw van dit imposante amfitheater.
De gevel bestond oorspronkelijk alleen uit de drie boven elkaar gelegen arcades van tachtig bogen. Keizer Titus liet daar een vierde etage aan toevoegen. In het jaar 80 liet hij het amfitheater openen met 'feestelijkheden' die honderd dagen duurden en waarbij, onder meer, vijfduizend wilde dieren werden afgemaakt.
Het amfitheater diende vooral voor gladiatorengevechten (munera) en gevechten van mensen tegen wilde dieren of van wilde dieren tegen elkaar (venationes). Bij het Colosseum waren vier gladiatorenscholen en ťťn daarvan was door een onderaardse gang met de arena verbonden.
Bij wijze van doodstraf werden er ook mensen voor de wilde dieren gegooid (damnatio ad bestias), maar het is niet bekend hoeveel christenen op deze wijze aan hun einde zijn gekomen in het Colosseum.

In de cavea (tribunes) waren ongeveer 50.000 zitplaatsen die horizontaal verdeeld waren in vier 'rangen' (maeniana). Dicht bij de arena zijn zeven treden die gereserveerd waren voor de keizer, de Vestaalse maagden, senatoren en andere hoogwaardigheidsbekleders. De ring daarboven was bestemd voor lagere bestuursambtenaren en vertegenwoordigers van de veertien ruiterafdelingen. Daarboven was de ring voor de middenklasse. De bovenste ring (maenianum summum) bestond uit 37 treden, waarvan de bovenste 15 in hout waren uitgevoerd. Dit `vak' was bestemd voor de lage burgerij. Verticaal was de cavea verdeeld in wigvormige sectoren (cunei) die, elk met een eigen doorgang en een trap, in verbinding stonden met de in/uitgangen (vomitoria). De toeschouwers konden via dit ingenieuze stelsel van trappen en gangen in korte tijd het amfitheater vullen en verlaten.
Aan de noordkant van de lange was de tribune voor de keizer. Deze is geheel bewaard gebleven.

Van de buitenring is nu nog iets minder dan de helft over. De halfzuilen zijn op de begane grond in Dorische stijl, op de eerste verdieping in Ionische stijl en op de tweede verdieping in Korinthische stijl uitgevoerd. Deze opeenvolging van zuilorden vond in de oudheid maar ook in de renaissance veel navolging.
De decoraties in het interieur zijn grotendeels verloren gegaan en ook de tribunes zijn verdwenen. Het kleine stukje zitplaatsen dat nu is te zien, is een reconstructie .
De houten vloer van de arena is ook verdwenen en we kijken nu in de kelderruimtes waar zich de wilde dieren, de 'acteurs', liften en andere machinerieŽn voor de speciale effecten bevonden.

De gevel en andere belangrijke en zichtbare dragende delen zijn in travertijn uitgevoerd. Verder is veel tufsteen, baksteen, en 'beton' (opus caementicium) gebruikt.
De bovenste ring is voorzien van consoles waarop masten rustten waaraan een enorm linnen doek (velarium) was bevestigd dat de tribunes overdekte en de toeschouwers beschermde tegen de zon. Het werd bediend door een regiment matrozen van de militaire vloot van Capo Miseno die een kazerne (Castra Misenatium) bij het amfitheater hadden.

Na de Romeinse tijd

In 404 werden gladiatorengevechten door keizer Honorius verboden, maar de gevechten tegen wilde dieren duurden voort tot de in de 6e eeuw. De laatst gedocumenteerde 'voorstelling' was in 523.
In de middeleeuwen werd het gebouw door verschillende families (Frangipani, Annibaldi) als fort gebruikt. Door een aantal aardbevingen in de 13e en 14e eeuw stortten gedeelten van het gebouw in en het bouwmateriaal werd hergebruikt voor nieuwe paleizen in de stad (Palazzo Venezia, Cancelleria) en de haven van Ripetta. Er was genoeg te halen. In het Colosseum is naar schatting 100.000 m2 travertijn gebruikt en 300 ton ijzer voor de krammen om de stenen bij elkaar te houden. In de middeleeuwen zijn in de stenen gaten gehakt om het ijzer er uit te kunnen halen.

De bijnaam 'Colosseum' duikt in geschriften voor het eerst op in de achtste eeuw. De Angelsaksische monnik Beda, bijgenaamd 'de Eerbiedwaardige', profeteerde toen:


"Quamdiu stabit Colyseus stabit et Roma.
Quamdiu cadet Colyseus cadet et Roma.
Quamdiu cadet Roma cadet et mundus."

"Zolang het Colosseum bestaat, zal Rome bestaan.
Als het Colosseum instort, zal Rome instorten.
Als Rome instort, zal de wereld instorten."

Misschien is de naam afgeleid van het kolossale beeld van keizer Nero dat in de nabijheid stond opgesteld. Maar er is ook een legende, opgeschreven door de Bolognees Armannio Giudice, die vertelt dat het Colosseum een duivelstempel was vol heksen die aan de bezoekers de vraag stelden: "colis eum?", dat wil zeggen: "aanbid je hem?" (de duivel)?
Dat laatste zal wel verzonnen zijn. Feit is wel dat het Colosseum tot ver na de middeleeuwen in verband werd gebracht met duivelse zaken. De renaissancekunstenaar Benvenuto Cellini schrijft in zijn autobiografie (eerste boek, hoofdstuk 64) hoe hij met een Siciliaanse priester en geestenbezweerder naar het Colosseum gaat en er honderden duivels te zien krijgt.

Paus Benedictus XV zette in 1749 de sloop stop en verhief het gebouw, vanwege de christenen die er als martelaar zijn gestorven, tot heiligdom dat hij wijdde aan het Lijden van Christus.
Pas in de 19e eeuw zijn grootschalige consolidatie- en restauratiewerkzaamheden begonnen.
Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Piazza del Colosseo
Tijdperk:
oudheid . tijd van Grieken en Romeinen . 3000 v. Chr. - 500 na Chr.
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Archeologisch gebied. Beperkt toegankelijk
Site van een fanatieke Colosseum-liefhebber (Italiaans).:
http://www.colosseo-roma.it/
Informatie van monumentenzorg (ook Engels).:
http://archeoroma.beniculturali.it/Colosseum (Rome, ItaliŽ)

Colosseum (Rome, ItaliŽ)

Colosseum (Rome, ItaliŽ)

Colosseum (Rome, ItaliŽ)

Colosseum (Rome, ItaliŽ)


nr: 107952 - 6441 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.