2 sterren

Tempio di Vesta

tempel van Vesta

Roma | Lazio | Italia


De tempel van Vesta, op het Forum Romanum, behoort tot de belangrijkste en oudste heiligdommen van de stad. In oude tijden was het van levensbelang vuur te hebben - en te houden - en daarom werd hier ter ere van Vesta, de godin van de huiselijke haard, een Heilig Vuur onderhouden. Alleen op 1 maart, nieuwjaarsdag bij de Romeinen, werd het vuur gedoofd en opnieuw ontstoken.
De eerste tempel was waarschijnlijk nog een eenvoudige hut met een rieten dak maar wat er nu nog te zien is, zijn de restanten van een fraaie tempel uit het einde van de 2e eeuw n.C. De tempel had een cirkelvormig grondplan met een diameter van 15 m en twintig Korinthische zuilen op hoge sokkels. Binnen de zuilenkrans stond de cella, versierd met twintig halfzuilen die correspondeerden met de buitenste zuilen. Vanuit de cella konden de Vestaalse Maagden een soort allerheiligste (Penus Vestae) bereiken, dat was ondergebracht in de sokkel van de tempel en waarin objecten werden bewaard waarvan men zei dat ze uit Troje waren meegenomen door Aeneas en dat ze van levensbelang waren voor de voorspoed van het rijk (pignora civitatis). Het belangrijkste daarvan was het palladium: een oud beeld van de godin Minerva.Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Via in Miranda 10, 00186 Roma, Italia
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Archeologisch gebied. Beperkt toegankelijk
Beschrijving van Rome in de oudheid.:
https://www.belpaese.nl/B2SGESRR.HTML
nr: 104507 - 3536 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.