2 sterren

Basilica di Massenzio

Basilica van Maxentius

Roma | Lazio | Italia


De bouw werd begonnen onder Maxentius in 306 n.C. en in de uiteindelijke vorm voltooid door Constantijn in 330 (vandaar de volledige naam: Basilica di Massenzio o di Costantino). Net als de andere basilieken op het Forum Romanum was dit gebouw in gebruik als rechtbank en beursgebouw. Constantijn liet de ingang, die oorspronkelijk aan de kant van het Colosseum zat, verplaatsen naar de zuidkant en een tweede grote absis aanbouwen aan de noordkant. In de eerste absis, aan de westkant, stond het kolossale beeld opgesteld waarvan de resten nu zijn te vinden op de binnenplaats van het Capitolijns museum. Het hoofd is 2,60 m hoog en de voet 2 m lang. Het beeld zal dus wel zoín 20 m hoog geweest zijn.
Het middenschap was met kruisgewelven overwelfd en de zijbeuken met dwarse tongewelven, versierd met achthoekige cassetten. Twee rijen boogvensters verlichtten het interieur. Het middenschip was 80 m lang, 25 m breed en 35 m hoog. Vier reusachtige pilaren ondersteunden het gewelf. Het middenschip en een van de zijbeuken zijn ingestort. Aan de binnenkant stonden tegen de pilaren gecanneleerde marmeren zuilen van 14,30 m hoog, Een daarvan is in opdracht van Paulus V uit het gebouw weggehaald en op het plein van de Santa Maria Maggiore gezet, waar hij nog steeds staat.
De Basilica van Maxentius was een belangrijke inspiratiebron voor architecten in de renaissance. De Sant Andrea in Mantova bijvoorbeeld, van Leon Battista Alberti, vertoont er duidelijk kenmerken van.Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Largo Guglielmo Gatti 16, 00186 Roma, Italia
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Archeologisch gebied. Niet toegankelijk
nr: 104297 - 3427 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.