2 sterren

Arco di Settimio Severo

Boog van Septimius Severus

Roma | Lazio | Italia


Opgericht in 203 aan de noordkant van het Forum Romanum, ter ere van de keizer, op de tiende verjaardag van zijn troonsbestijging en ter ere van zijn zonen en medekeizers Caracalla en Geta (maar de naam van Geta is in de inwijdingsinscriptie vervangen door andere woorden nadat hij door zijn broer Caracalla was vermoord. Dit wissen van de herinnering aan personen heet in het Latijn een "Damnatio memoriae").

De twee gevels worden bekroond door een hoge attiek waarop oorspronkelijk het beeld van een vierspan stond met de keizers en de overwinningsgodin Victoria. In de attiek zijn vier kleine ruimtes die via de zuidelijke pilaar kunnen worden bereikt. De gevels zijn versierd met acht zuilen op hoge postamenten met soldaten en gevangen genomen Parthen. Op de sluitstenen van de doorgangen zijn afbeeldingen van goden en halfgoden te zien (onder wie Mars en Hercules). Op de zwikken van de middelste doorgang zijn overwinningsgodinnen met trofeeŽn en personificaties van de vier jaargetijden afgebeeld; op de zwikken van de kleine doorgangen stroomgoden; boven de kleine doorgangen een klein fries met de triomftocht van de keizers en verder vier grote panelen met als onderwerp de oorlog tegen de Parthen. Hoewel deze erg zijn verweerd is er nog wel iets te herkennen.


Aan de kant van het forum links, van beneden naar boven:
  • het Romeinse leger verlaat het kamp,
  • de veldslag,
  • toespraak van Septimius Severus voor de troepen en de bevrijding van de stad Nisibis.
Rechts van de doorgang, van beneden naar boven:
  • beleg en verovering van Edessa, weer een toespraak van de keizer en de onderwerping van koning Abgar en de ArmeniŽrs,
  • krijgsberaad in een kamp en de keizer met zijn legerstaf.
Aan de kant van het Capitool links, van beneden naar boven:
  • Romeinse aanval op de stad Seleucia en vlucht van de Parthen,
  • overgave van de stad en onderwerping van de barbaren.
Rechts, van beneden naar boven:
  • beleg en verovering van Ctesiphon,
  • laatste toespraak van Septimius severus voor de troepen bij de veroverde stad.

De inwijdinstekst op de attiek is als volgt:

IMP (eratori) CAES(ari) LUCIO SEPTIMIO M(arci) FIL(io) SEVERO PIO PERTINACI AUG(usto) PATRI PATRIAE PARTHICO ARABICO ET / PARTHICO ADIABENICO PONTIFIC(i) MAXIMO TRIBUNIC(ia) POTEST(ate) XI IMP(eratori) XI CO(n)S(uli) III PROCO(n)S(uli) ET / IMP(eratori) CAES(ari) M(arco) AURELIO L(ucii) FIL(io) ANTONINO AUG(usto) PIO FELICI TRIBUNIC(ia) POTEST(ate) VI CO(n)S(uli) PROCO(n)S(uli) [P(atri) P(atriae) / ** OPTIMIS FORTISSIMISQUE PRINCIPIBUS **/ OB REM PUBLICAM RESTITUTAM IMPERIUMQUE POPULI ROMANI PROPAGATUM / INSIGNIBUS VIRTUTIBUS EORUM DOMI FORISQUE S(enatus) P(opulus)Q(ue) R(omanus)

De Senaat en het Volk van Rome hebben deze boog gewijd aan Imperator Caesar Lucius Septimius, zoon van Marcus, Severus Pius Pertinax Augustus (=Septimius Severus), Vader des Vaderlands, overwinnaar van de Parthen in ArabiŽ en AssyriŽ, Pontifex Maximus, elf maal met de macht van Tribuun bekleed, elf maal triomferend generaal, drie maal consul, en proconsul; en aan Imperator Caesar Marcus Aurelius, zoon van Lucius, Antoninus Augustus Pius Felix (=Caracalla), zes maal met de macht van tribuun bekleed, consul, proconsul, Vader des Vaderlands ** de beste en de moedigste van de vorsten **, vanwege het herstellen van de Republiek en het uitbreiden van het Rijk van het Romeinse volk met hun bijzondere dapperheid in binnen- en buitenland.

Tussen de sterretjes stond dus eerst: "ET P(ublio) SEPTIMIO L(ucii) F(ilio) GETAE NOB(ilissimo) CAES(ari)": en aan Publius Septimius, zoon van Lucius, Geta, meest edele Caesar.Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Via dell'Arco di Settimio, 00186 Roma, Italia
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Archeologisch gebied. Beperkt toegankelijk
nr: 104240 - 2745 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.