3 sterren

Mercati di Traiano

Markten van Trajanus

Roma | Lazio | Italia


Markten van Trajanus

Om ruimte te scheppen voor zijn forum, liet keizer Trajanus een gedeelte van de helling van het Quirinaal afgraven. Volgens een inscriptie op de voet van de zuil van Trajanus was de heuvel daar ooit net zo hoog als de zuil.

Omdat de afgegraven heuvel onstabiel was, waren er constructies nodig om de in terrassen afgegraven helling te steunen. Trajanus liet zijn architect (misschien was dat hier ook Apollodorus van Damascus, net al bij het Forum van Trajanus) de terrassen bebouwen met een complex dat bestemd was voor de distributie van voedsel. Waarschijnlijk werden daar van staatswege voedselvoorraden bewaard maar was er ook detailhandel. De gebouwen waren in 112 voltooid.

Het complex is in de hogere delen aangepast aan de onregelmatigheid van de heuvel en dus onregelmatig van opbouw. Het lage deel, op het niveau van het forum, was heel geometrisch geordend en sloot met twee grote nissen in de vorm van halve cirkels (exedra's) precies aan bij die van het forum van Trajanus.

De ingang van het bovendeel bevindt zich nu aan de Via Quattro Novembre. Men vermoedt dat dit ook in de oudheid de hoofdingang was van het bovendeel. Deze ingang geeft toegang tot een grote zaal die is gedekt met zes kruisgewelven. Aan weerszijden van de zaal zijn vertrekken, verdeeld over verschillende verdiepingen. Van die vertrekken liggen er twaalf direct aan de grote zaal: zes aan elke kant. De andere vertrekken zijn via trappen en galerijen te bereiken.

Men vermoedt dat deze zaal een soort overdekte markt was en dat de ruimtes werden gebruikt als magazijnen.

Vanaf de eerste verdieping liep een gang naar een verderop gelegen vleugel van twee verdiepingen waarin kantoren gevestigd zouden kunnen zijn geweest.

Door het complex loopt een straat. De straat begint naast het blok met de grote zaal, maar dan een verdieping lager en loopt tussen de gebouwen door de heuvel op. Links en rechts van de straat zijn travertijnen trottoirs en vertrekken die als winkels zullen zijn gebruikt. In de middeleeuwen werd de straat Via Biberatica genoemd (biber = drank), waarschijnlijk omdat toen dranken werden verkocht.

De hoger gelegen delen van het complex zijn sterk gewijzigd toen ze - in de middeleeuwen - eerst als klooster werden gebruikt en later deel gingen uitmaken van het kasteel van de Caetani, waartoe ook de hoge toren (Torre delle Milizie) behoorde. Met een paar knikken en bochten loopt de straat verder in de richting van wat vroeger de wijk Subura was, achter het forum van Augustus.

Op de plaats waar de Via Biberatica door een boog wordt overspannen is een trap naar beneden. Via die trap kom je in een gang achter de holle, halfronde gevel. Aan de heuvelkant zijn hier weer magazijnen en aan de dalkant zijn grote vensters. Aan het ander uiteinde van de halve cirkel is nog een reeks vertrekken maar ook een trap naar beneden waarlangs je op de begane grond komt, op de straat die vroeger tussen de markt en het forum van Trajanus doorliep. Ook op de begane grond zijn nog de vertrekken te zien die vroeger als winkel zullen hebben gediend. Hier is de exedra goed te overzien.

Links en rechts van de exedra zijn twee, eveneens halfronde zalen die met een halve koepel waren overwelfd en konden worden gebruikt als auditorium of klaslokaal.

In het complex is het Museum van de Keizerfora (Museo dei Fori Imperiali) gevestigd.Informatie
Land:
Italia
Regio:
Lazio
Provincie:
Roma
Gemeente:
Roma
Adres:
Via IV Novembre 94, 00187 Roma
Tijdperk:
Oudheid: tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. - 500 na Chr.)
Stijl 1:
Romeinen
Openstelling:
Museum. Te bezichtigen. Zie website voor openingstijden.
Telefoon:
0039 060608
Officiele Website:
http://www.mercatiditraiano.it/
Beschrijving van Rome in de oudheid.:
https://www.belpaese.nl/B2SGESRR.HTMLForum van Trajanus (Rome, ItaliŽ)


nr: 104211 - 4364 views
©  belpaese.nl 2012-2018. Dit materiaal (foto's en tekst) is eigendom van Belpaese.nl.
Het mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.
Het mag niet opnieuw door middel van Internet, kopie, druk, of een ander medium worden verspreid.