Disclaimer


Wanneer u gebruik maakt van onze site www.belpaese.nl, of deze bezoekt, gaat u akkoord met voorwaarden die hieronder zijn genoemd. Wanneer u het met deze voorwaarden niet eens bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de site.

Belpaese.nl behoudt zich het recht voor delen van de site te veranderen of te verwijderen, op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging.
De gebruiker van de site moet alle benodigde maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting van virussen die eventueel op het Internet aanwezig zijn. Belpaese.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting die via haar site heeft plaatsgevonden.

Ondanks al de zorg die is besteed aan de samenstelling van deze site, kunnen de makers geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de geldigheid en juistheid van de op de site aanwezige informatie. Belpaese.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op deze site zou kunnen voorkomen.

Belpaese.nl bevat vele koppelingen (verwijzingen) naar andere websites. Aan het internetadres (URL) in de adresbalk van uw browser kunt u zien dat u belpaese.nl hebt verlaten. De sites buiten het domein van belpaese.nl worden gemaakt onder de volledige verantwoordelijkheid van de makers van die sites. De makers van belpaese.nl hebben geen enkele invloed op de informatie die door die sites wordt aangeboden en kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die sites.
De makers van belpaese.nl kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor misverstanden of materiele of immateriële schade die veroorzaakt zou kunnen worden door informatie op sites van derden.

Belpaese.nl biedt bezoekers de mogelijkheid via de website te publiceren.
Publicatie van welke informatie dan ook geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de inzenders.
De makers van belpaese.nl kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor misverstanden of materiele of immateriële schade die veroorzaakt wordt door ingezonden advertenties, artikelen, brieven, mededelingen en berichten of fouten bij de publicatie of vertaling daarvan.

Belpaese.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de echtheid en de juistheid van ingezonden advertenties, artikelen, brieven, mededelingen en berichten.

Deze site is geen journalistieke site, de informatie wordt met onregelmatige tussenpozen.

Voor zover wij zelf materiaal hebben gebruikt uit andere bronnen, hebben we steeds geprobeerd zorgvuldig met het auteursrecht om te gaan. Mocht u evenwel van mening zijn dat wij op enigerlei wijze uw auteursrecht schenden, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Privacy

Wanneer u als bezoeker op onze site komt registreren wij geen enkel gegeven van u en wij maken geen gebruik van cookies of andere elektronische hulpmiddelen waarmee we u later kunnen identificeren.

Wanneer u een van onze formulieren invult registreren wij de ingevulde gegevens uiteraard wel maar deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden.


Brisighella, Emilia Romagna.
Klik op de foto voor een grote afbeelding.


Brienza, Lucanië.
Klik op de foto voor een grote afbeelding.Dolceacqua. Klik op de foto voor een grote afbeelding.BACK   Pagina precedente                   PRINT Stampa pagina                           HOME Home