Terug

Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081345
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Monte Velino (Abruzzen, ItaliŽ); Mount Velino (Abruzzo, Italy)
071862
Monte Velino (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133556
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133561
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Castrovalva (Abruzzen, ItaliŽ); Castrovalva (Abruzzo, Italy)
123610
Castrovalva (Abruzzen, ItaliŽ)

Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123811
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Cocullo (Abruzzen, ItaliŽ); Cocullo (Abruzzo, Italy)
123586
Cocullo (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123597
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123598
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Popoli (PE, Abruzzen, ItaliŽ); Popoli (PE, Abruzzo, Italy)
081458
Popoli (PE, Abruzzen, ItaliŽ)

Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081343
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca di Calascio (Abruzzo, Italy)
072027
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071839
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ); S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzo, Italy)
072030
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ)
Festa in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Festa in Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071803
Festa in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)

Roccacasale (Abruzzen, ItaliŽ); Roccacasale (Abruzzo, Italy)
133514
Roccacasale (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133557
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123786
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123812
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123593
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)

Cocullo (Abruzzen, ItaliŽ); Cocullo (Abruzzo, Italy)
123584
Cocullo (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123599
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Festa in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Festa in Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071802
Festa in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Gran Sasso (Abruzzen, ItaliŽ); Gran Sasso (Abruzzo, Italy)
072044
Gran Sasso (Abruzzen, ItaliŽ)
Pescina (Abruzzen, ItaliŽ); Pescina (Abruzzo, Italy)
071780
Pescina (Abruzzen, ItaliŽ)

Chiesa SS. Cosma e Damiano (Abruzzen, ItaliŽ); Chiesa SS. Cosma e Damiano (Abruzzo, Italy)
071793
Chiesa SS. Cosma e Damiano (Abruzzen, ItaliŽ)
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ); Aielli (Abruzzo, Italy)
071761
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ)
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ); S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzo, Italy)
072022
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ)
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071856
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
Kerk in Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ); Church in Scurcola Marsicana (Abruzzo, Italy)
071748
Kerk in Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ)

Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071842
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ); Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzo, Italy)
061058
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ)
Verlaten huis in Bomba (Abruzzen, ItaliŽ); Abandoned house in Bomba (Abruzzo, Italy)
060878
Verlaten huis in Bomba (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (AQ, Abruzzo, Italy)
910577
Scanno (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
890226
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)

Frattura Vecchia (Abruzzen, ItaliŽ); Frattura Vecchia (Abruzzo, Italy)
890205
Frattura Vecchia (Abruzzen, ItaliŽ)
Frattura Vecchia (Abruzzen, ItaliŽ); Frattura Vecchia (Abruzzo, Italy)
890204
Frattura Vecchia (Abruzzen, ItaliŽ)
Frattura Vecchia (Abruzzen, ItaliŽ); Frattura Vecchia (Abruzzo, Italy)
890202
Frattura Vecchia (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
890193
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
890190
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)

Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
890189
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
890198
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
890192
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133541
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133579
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)

Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133592
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133584
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Cocullo (Abruzzen, ItaliŽ); Cocullo (Abruzzo, Italy)
133563
Cocullo (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133581
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133540
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)

Barrea (Abruzzen, ItaliŽ); Barrea (Abruzzen, ItaliŽ)
133506
Barrea (Abruzzen, ItaliŽ)
Barrea (Abruzzen, ItaliŽ); Barrea (Abruzzen, ItaliŽ)
133505
Barrea (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123799
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123792
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123813
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)

Castrovalva (Abruzzen, ItaliŽ); Castrovalva (Abruzzo, Italy)
123616
Castrovalva (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123602
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123595
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
123589
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Beffi (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Beffi (AQ, Abruzzo, Italy)
123303
Beffi (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)

Parochiekerk San Marco, Castel del Monte; Parish church San Marco, Castel del Monte
081429
Parochiekerk San Marco, Castel del Monte
Popoli (PE, Abruzzen, ItaliŽ); Popoli (PE, Abruzzo, Italy)
081461
Popoli (PE, Abruzzen, ItaliŽ)
Popoli (PE, Abruzzen, ItaliŽ); Popoli (PE, Abruzzo, Italy)
081408
Popoli (PE, Abruzzen, ItaliŽ)
Carapelle Calvisio (Abruzzen, ItaliŽ); Carapelle Calvisio (Abruzzo, Italy)
081409
Carapelle Calvisio (Abruzzen, ItaliŽ)
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081353
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)

Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081344
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ); Corvara (Abruzzo, Italy)
081433
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ)
Kerk in Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ); Church in Scurcola Marsicana (Abruzzo, Italy)
071745
Kerk in Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ)
Monte Velino (Abruzzen, ItaliŽ); Mount Velino (Abruzzo, Italy)
071767
Monte Velino (Abruzzen, ItaliŽ)
In Scurcola Marsicana, Abruzzen, ItaliŽ; In Scurcola Marsicana, Abruzzo, Italy
071747
In Scurcola Marsicana, Abruzzen, ItaliŽ

Orkest in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Orchestra in Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071798
Orkest in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Orkest in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Orchestra in Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071806
Orkest in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Sirente Velino Regionaal Park (Abruzzen, ItaliŽ); (Abruzzo, Italy)
071987
Sirente Velino Regionaal Park (Abruzzen, ItaliŽ)
Ijssalon in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Ice-cream parlour in Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071791
Ijssalon in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Pescina dei Marsi (Abruzzen, ItaliŽ); Pescina dei Marsi (Abruzzo, Italy)
071775
Pescina dei Marsi (Abruzzen, ItaliŽ)

Landschap bij Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Landscape near Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071834
Landschap bij Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ); S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzo, Italy)
072025
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ)
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ); S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzo, Italy)
072042
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ)
Gran Sasso (Abruzzen, ItaliŽ); Gran Sasso (Abruzzo, Italy)
072043
Gran Sasso (Abruzzen, ItaliŽ)
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca di Calascio (Abruzzo, Italy)
072037
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)

Stuwdam in de rivier de Sangro (Abruzzen, ItaliŽ); Dam in the river Sangro (Abruzzo, Italy)
061065
Stuwdam in de rivier de Sangro (Abruzzen, ItaliŽ)
Viaduct
060870
Viaduct 'Barche' bij bij Bomba (Abruzzen)
Pizzoferrato (Abruzzen, ItaliŽ); Pizzoferrato (Abruzzo, Italy)
061079
Pizzoferrato (Abruzzen, ItaliŽ)
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ); Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzo, Italy)
061056
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ)
Engelenhoofdjes (Abruzzen, ItaliŽ); Angel-heads (Abruzzo, Italy)
061055
Engelenhoofdjes (Abruzzen, ItaliŽ)

Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ); Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzo, Italy)
061059
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ)
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ); San Giovanni in Venere (Abruzzo, Italy)
061043
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ)
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ); Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzo, Italy)
061054
Santa Maria Maggiore. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ)
Villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ); Villa Santa Maria (Abruzzo, Italy)
060939
Villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ)
Lanciano Centro Commerciale (Abruzzen); Lanciano Centro Commerciale (Abruzzo)
060883
Lanciano Centro Commerciale (Abruzzen)

Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ); Historical group (Abruzzo, Italy)
060983
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ)
Celenza sul Trigno (Abruzzen); Celenza sul Trigno (Abruzzo)
061013
Celenza sul Trigno (Abruzzen)
Viaduct in de SS652 (Abruzzen, ItaliŽ); Bridge in the SS652 (Abruzzo, Italy)
060960
Viaduct in de SS652 (Abruzzen, ItaliŽ)
Fiat 600, Fiat 500 en Fiat Panda; Fiat 600, Fiat 500 and Fiat Panda
060905
Fiat 600, Fiat 500 en Fiat Panda
Verlaten huizen (Casoli, Abruzzen); Abandoned houses (Casoli, Abruzzo)
060917
Verlaten huizen (Casoli, Abruzzen)

Castiglione Messer Marino (Abruzzen, ItaliŽ); Castiglione Messer Marino (Abruzzo, Italy)
060895
Castiglione Messer Marino (Abruzzen, ItaliŽ)
Montebello sul Sangro (Abruzzen, ItaliŽ); Montebello sul Sangro (Abruzzo, Italy)
060930
Montebello sul Sangro (Abruzzen, ItaliŽ)
Cocullo (AQ, abruzzen, ItaliŽ); Cocullo (AQ, Abruzzo, Italy)
010139
Cocullo (AQ, abruzzen, ItaliŽ)
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ); Corvara (Abruzzo, Italy)
920460
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ)
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ); Aielli (Abruzzo, Italy)
910434
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ)

Rocca Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca Calascio (Abruzzo, Italy)
890236
Rocca Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)
Rocca Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca Calascio (Abruzzo, Italy)
890235
Rocca Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)
Villalago (Abruzzen, ItaliŽ); Villalago (Abruzzo, Italy)
890223
Villalago (Abruzzen, ItaliŽ)
Capestrano (Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (Abruzzo, Italy)
890275
Capestrano (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133576
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)

Mobiele pizzeria in Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133591
Mobiele pizzeria in Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133589
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133588
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123834
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Fontein van Fontecchio (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Fountain in Fontecchio (AQ, Abruzzo, Italy)
123314
Fontein van Fontecchio (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)

Fontecchio (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Fontecchio (AQ, Abruzzo, Italy)
123317
Fontecchio (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Kasteel van Ortona dei Marsi (Abruzzen, ItaliŽ); Castello di Ortona dei Marsi (Abruzzo, Italy)
123576
Kasteel van Ortona dei Marsi (Abruzzen, ItaliŽ)
Collegiale kerk van Ortona dei Marsi (Abruzzen); Ortona dei Marsi (Abruzzo, Italy)
123564
Collegiale kerk van Ortona dei Marsi (Abruzzen)
Ortona dei Marsi (Abruzzen, ItaliŽ); Ortona dei Marsi (Abruzzo, Italy)
123563
Ortona dei Marsi (Abruzzen, ItaliŽ)
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ); Corvara (Abruzzo, Italy)
081436
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ)

Pescosansonesco vecchio (Abruzzen, ItaliŽ); Pescosansonesco vecchio (Abruzzo, Italy)
081450
Pescosansonesco vecchio (Abruzzen, ItaliŽ)
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081369
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081350
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ); Corvara (Abruzzo, Italy)
081437
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ)
Oude smederij in Corvara (Abruzzen, ItaliŽ); Former blacksmith in Corvara (Abruzzo, Italy)
081438
Oude smederij in Corvara (Abruzzen, ItaliŽ)

Castel del Monte (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Castel del Monte (AQ, Abruzzo, Italy)
081471
Castel del Monte (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071794
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071796
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071845
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
Graf van Silone (Pescina, Abruzzen, ItaliŽ); Grave of Silone (Pescina, Abruzzo, Italy)
071776
Graf van Silone (Pescina, Abruzzen, ItaliŽ)

Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071844
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071837
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
Op de camping (Abruzzen, ItaliŽ).; On the campsite (Abruzzo, Italy)
071782
Op de camping (Abruzzen, ItaliŽ).
Winkelcentrum (Abruzzen, ItaliŽ); Shopping centre (Abruzzo, Italy)
071739
Winkelcentrum (Abruzzen, ItaliŽ)
Winkelcentrum (Abruzzen, ItaliŽ); Shopping centre (Abruzzo, Italy)
071738
Winkelcentrum (Abruzzen, ItaliŽ)

Pescina (Abruzzen, ItaliŽ); Pescina (Abruzzo, Italy)
071779
Pescina (Abruzzen, ItaliŽ)
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ); Sagra della Polenta (Abruzzo, Italy)
071835
Sagra della Polenta (Abruzzen, ItaliŽ)
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, Italy)
072012
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ)
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ); Aielli (Abruzzo, Italy)
071751
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ)
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ); Aielli (Abruzzo, Italy)
071758
Aielli (Abruzzen, ItaliŽ)

Bosbrand (Abruzzen, ItaliŽ); Wildfire (Abruzzo, Italy)
071737
Bosbrand (Abruzzen, ItaliŽ)
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca di Calascio (Abruzzo, Italy)
072026
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca di Calascio (Abruzzo, Italy)
072046
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)
Mariabeeld in Colledimezzo (Abruzzen, ItaliŽ); Statue of Maria in Colledimezzo ( Abruzzo, Italy)
060957
Mariabeeld in Colledimezzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Vrouw op een balkon. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ); Woman on a balcony. Lanciano (Abruzzo, Italy)
061051
Vrouw op een balkon. Lanciano (Abruzzen, ItaliŽ)

San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ); San Giovanni in Venere (Abruzzo, Italy)
061040
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ)
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ); Historical group (Abruzzo, Italy)
060974
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ)
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ); Historical group (Abruzzo, Italy)
060973
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ)
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ); Historical group (Abruzzo, Italy)
060979
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ)
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ); Historical group (Abruzzo, Italy)
060982
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ)

Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ); Historical group (Abruzzo, Italy)
060980
Historisch gezelschap (Abruzzen, ItaliŽ)
Wolkbreuk in villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ); Cloud-burst in Villa Santa Maria (Abruzzo, Italy)
060933
Wolkbreuk in villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ)
Aanplakbiljetten in Casoli (Abruzzen, ItaliŽ); placards in Casoli (Abruzzo, Italy)
060920
Aanplakbiljetten in Casoli (Abruzzen, ItaliŽ)
Villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ); Villa Santa Maria (Abruzzo, Italy)
060935
Villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ)
Pietraferrazzana (Abruzzen, ItaliŽ); Pietraferrazzana (Abruzzo, Italy)
061743
Pietraferrazzana (Abruzzen, ItaliŽ)

Villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ); Villa Santa Maria (Abruzzo, Italy)
060923
Villa Santa Maria (Abruzzen, ItaliŽ)
Wespen eten onze knakworst op; wasps eating our sausages
060921
Wespen eten onze knakworst op
Colledimezzo (Abruzzen, ItaliŽ); Colledimezzo ( Abruzzo, Italy)
060952
Colledimezzo (Abruzzen, ItaliŽ)
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ); San Giovanni in Venere (Abruzzo, Italy)
061039
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ)
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ); San Giovanni in Venere (Abruzzo, Italy)
061038
San Giovanni in Venere (Abruzzen, ItaliŽ)

Feest van San Donato; Feast of San Donato
061011
Feest van San Donato
Credere, obbedire, combattere; Credere, obbedire, combattere
060940
Credere, obbedire, combattere
Fossa (Abruzzen, ItaliŽ); Fossa (Abruzzo, Italy)
040175
Fossa (Abruzzen, ItaliŽ)
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ); Corvara (Abruzzo, Italy)
920464
Corvara (Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (AQ, Abruzzo, Italy)
910576
Scanno (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)

Anversa degli Abruzzi (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Anversa degli Abruzzi (AQ, Abruzzo, Italy)
910579
Anversa degli Abruzzi (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Abruzzen; Abruzzo
910446
Abruzzen
Castrovalva (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Castrovalva (AQ, Abruzzo, Italy)
910580
Castrovalva (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ); Scanno (Abruzzo, Italy)
890225
Scanno (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133525
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)

Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133593
Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133586
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ); Pacentro (Abruzzo, Italy)
133549
Pacentro (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola (Abruzzo, Italy)
133590
Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Roccacasale (Abruzzen, ItaliŽ); Roccacasale (Abruzzo, Italy)
133513
Roccacasale (Abruzzen, ItaliŽ)

Pietracamela (Abruzzen, ItaliŽ); Pietracamela (Abruzzo, Italy)
133940
Pietracamela (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123824
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123820
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
123827
Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
San Pietro di Coppito (L
84051
San Pietro di Coppito (L'Aquila, Abruzzen, ItaliŽ)

Fontein op het marktplein van Capestrano; Fountain on the market square of Capestrano
081367
Fontein op het marktplein van Capestrano
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081366
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Castello Piccolomini, Capestrano; Piccolomini or Mediceo Castle, Capestrano
081352
Castello Piccolomini, Capestrano
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081349
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Carapelle Calvisio (Abruzzen, ItaliŽ); Carapelle Calvisio (Abruzzo, Italy)
081410
Carapelle Calvisio (Abruzzen, ItaliŽ)

Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081348
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081358
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Capestrano (AQ, Abruzzo, Italy)
081368
Capestrano (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Santo Stefano di Sessanio (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (AQ, Abruzzo, Italy)
081413
Santo Stefano di Sessanio (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)
Castel del Monte (AQ, Abruzzen, ItaliŽ); Castel del Monte (AQ, Abruzzo, Italy)
081428
Castel del Monte (AQ, Abruzzen, ItaliŽ)

Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, Italy)
072017
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ)
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, Italy)
072019
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ)
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ); Rocca di Calascio (Abruzzo, Italy)
072028
Rocca di Calascio (Abruzzen, ItaliŽ)
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ); S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzo, Italy)
072045
S.M. della Pietŗ (Calascio, Abruzzen, ItaliŽ)
Diner (Abruzzen, ItaliŽ); Supper (Abruzzo, Italy)
071819
Diner (Abruzzen, ItaliŽ)

Sirente Velino Regionaal Park (Abruzzen, ItaliŽ); Sirente Velino Regional Parc (Abruzzo, Italy)
071995
Sirente Velino Regionaal Park (Abruzzen, ItaliŽ)
Bij een fonteintje in Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola Marsicana (Abruzzo, Italy)
071749
Bij een fonteintje in Scurcola (Abruzzen, ItaliŽ)
Sirente Velino Regionaal Park (Abruzzen, ItaliŽ); Sirente Velino Regional Parc (Abruzzo, Italy)
071998
Sirente Velino Regionaal Park (Abruzzen, ItaliŽ)
Bruschette (Abruzzen, ItaliŽ); Bruschette (Abruzzo, Italy)
071827
Bruschette (Abruzzen, ItaliŽ)
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, Italy)
072011
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ)

Springkussen in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ); Jumping castle in Tagliacozzo (Abruzzo, Italy)
071805
Springkussen in Tagliacozzo (Abruzzen, ItaliŽ)
Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ); Scurcola Marsicana (Abruzzo, Italy)
071750
Scurcola Marsicana (Abruzzen, ItaliŽ)
Op de camping (Abruzzen, ItaliŽ).; On the campsite (Abruzzo, Italy)
071742
Op de camping (Abruzzen, ItaliŽ).
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, Italy)
072010
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ)
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ); Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo, Italy)
072005
Santo Stefano di Sessanio (Abruzzen, ItaliŽ)

Er zijn meer dan 200 foto's gevonden, verfijn uw zoekopdracht a.u.b.
More than 200 images found, please refine your request.