San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
070725
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
84210
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
84200
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
Torre dell
070727
Torre dell'Orologio (VenetiŽ, ItaliŽ)
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
840215
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)

San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
840213
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
Dom van Murano (VenetiŽ, ItaliŽ); Murano cathedral (Venice, Italy)
84170
Dom van Murano (VenetiŽ, ItaliŽ)
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
84201
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
070726
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
Gondeliers (VenetiŽ, ItaliŽ); Gondoliers (Venice, Italy)
070729
Gondeliers (VenetiŽ, ItaliŽ)

Hotel Villa Cipriani, Asolo (TV, Veneto, ItaliŽ); Asolo (TV, Veneto, Italy)
100236
Hotel Villa Cipriani, Asolo (TV, Veneto, ItaliŽ)
Asolo (TV, Veneto, ItaliŽ); Asolo (TV, Veneto, Italy)
090716
Asolo (TV, Veneto, ItaliŽ)
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ); St Mark
840216
San Marcoplein (VenetiŽ, ItaliŽ)
Giudecca (VenetiŽ, ItaliŽ); Giudecca (Venice, Italy)
84174
Giudecca (VenetiŽ, ItaliŽ)