Barivecchia (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Barivecchia (Bari, Apulia, Italy)
071587
Barivecchia (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Vissersbootjes (ApuliŽ, ItaliŽ); Small fishing boats (Apulia, Italy)
071690
Vissersbootjes (ApuliŽ, ItaliŽ)
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ); Trullo near Alberobello (Apulia, Italy)
071575
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ)
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ); Trullo near Alberobello (Apulia, Italy)
071576
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ)
Olijfboomgaarden (ApuliŽ, ItaliŽ); Olive groves (Apulia, Italy)
071578
Olijfboomgaarden (ApuliŽ, ItaliŽ)

Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ); Trullo near Alberobello (Apulia, Italy)
071579
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ)
Muro a secco (ApuliŽ, ItaliŽ); Muro a secco (Apulia, Italy)
071582
Muro a secco (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Castle (Apulia, Italy)
071617
Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ); Trullo near Alberobello (Apulia, Italy)
071574
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ)
Vissersboot (ApuliŽ, ItaliŽ); Fishing boat (Apulia, Italy)
071688
Vissersboot (ApuliŽ, ItaliŽ)

Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ); Trullo near Alberobello (Apulia, Italy)
071572
Trullo bij Alberobello (ApuliŽ, ItaliŽ)
Olijfboomgaarden (ApuliŽ, ItaliŽ); Olive groves (Apulia, Italy)
071581
Olijfboomgaarden (ApuliŽ, ItaliŽ)
Wilde raketsla (ApuliŽ, ItaliŽ); Wild rocket salad (Apulia, Italy)
071584
Wilde raketsla (ApuliŽ, ItaliŽ)
Vissersboot (ApuliŽ, ItaliŽ); Fishing boat (Apulia, Italy)
071689
Vissersboot (ApuliŽ, ItaliŽ)
Haven van Giovinazzo (ApuliŽ, ItaliŽ); Harbour of Giovinazzo (Apulia, Italy)
071687
Haven van Giovinazzo (ApuliŽ, ItaliŽ)

Olijfboomgaarden (ApuliŽ, ItaliŽ); Olive groves (Apulia, Italy)
071577
Olijfboomgaarden (ApuliŽ, ItaliŽ)
Graffiti (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Graffiti (Bari, Apulia, Italy)
071603
Graffiti (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Haven van Giovinazzo (ApuliŽ, ItaliŽ); Harbour of Giovinazzo (Apulia, Italy)
071686
Haven van Giovinazzo (ApuliŽ, ItaliŽ)
Teelt van tafeldruiven (ApuliŽ, ItaliŽ); Cultivation of table-grapes (Apulia, Italy)
071634
Teelt van tafeldruiven (ApuliŽ, ItaliŽ)
Wilde raketsla (ApuliŽ, ItaliŽ); Wild rocket salad (Apulia, Italy)
071583
Wilde raketsla (ApuliŽ, ItaliŽ)