Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071657
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Co-kathedraal van Troia (ApuliŽ, ItaliŽ); Co-cathedral of Troia (Puglia, Italy)
133480
Co-kathedraal van Troia (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071610
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071481
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071665
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071645
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071643
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071471
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071611
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071638
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071636
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071595
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071658
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071654
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071614
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071607
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071637
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071639
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071640
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071641
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071606
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Anastasis. Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Anastasis. Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071656
Anastasis. Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071664
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Convento di S. Benedetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Convento di S. Benedetto (Apulia, Italy)
071448
Convento di S. Benedetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071589
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071455
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Collegiata di San Martino (Martina Franca, ItaliŽ); Collegiata di San Martino (Martina Franca, Italy)
071552
Collegiata di San Martino (Martina Franca, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071498
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071500
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071482
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)

Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071476
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071495
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071679
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071671
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071668
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)

Monte Sant
050151
Monte Sant'Angelo (FG, ApuliŽ, ItaliŽ)
Monte Sant
890341
Monte Sant'Angelo (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Trani (ApuliŽ, ItaliŽ); Trani Cathedral (Apulia, Italy)
840086
Kathedraal van Trani (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071678
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071453
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071457
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071460
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071615
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ); Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
071635
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071593
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)

Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071592
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071597
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071669
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071605
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071602
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)

Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071494
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071604
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071588
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071477
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Altamura (ApuliŽ, ItaliŽ); Altamura cathedral (Apulia, Italy)
840112
Kathedraal van Altamura (ApuliŽ, ItaliŽ)

Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071601
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071613
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071590
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Collegiata di San Martino, Martina Franca (ItaliŽ); Collegiata di San Martino, Martina Franca (Italy)
071554
Collegiata di San Martino, Martina Franca (ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071652
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071468
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071459
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071456
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071454
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071682
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071653
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ); Cave church near Fasano (Apulia, Italy)
071480
Grotkerk bij Fasano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071591
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071600
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071608
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Castle (Apulia, Italy)
071616
Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071598
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071594
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ); Basilica di San Nicola (Apulia, Italy)
071628
Basilica di San Nicola (Bari, ApuliŽ, ItaliŽ)
Collegiata di San Martino (Martina Franca, ItaliŽ); Collegiata di San Martino (Martina Franca, Italy)
071553
Collegiata di San Martino (Martina Franca, ItaliŽ)

Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071452
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071674
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Monte Sant
050155
Monte Sant'Angelo (FG, ApuliŽ, ItaliŽ)
Monte Sant
050154
Monte Sant'Angelo (FG, ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071612
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)

Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Castle (Apulia, Italy)
071618
Kasteel van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ); Cathedral Bitonto (Apulia, Italy)
071667
Kathedraal Bitonto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ); Conversano Cathedral (Apulia, Italy)
071469
Kathedraal van Conversano (ApuliŽ, ItaliŽ)
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ); Bari Cathedral (Apulia, Italy)
071609
Kathedraal van Bari (ApuliŽ, ItaliŽ)