Cameraman op de Piazza Farnese (Rome)
Cameraman op de Piazza Farnese (Rome), Cameraman on Piazza Farnese in Rome

Cameraman van de RAI bij een concert op de Piazza Farnese in Rome

RAI cameraman registrating a concert on Piazza Farnese in Rome

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         1523 view(s)