Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome)
Sint-Laurentius buiten de Muren (Rome), Saint Lawrence outside the Walls (Rome)

Romeinse sarcofaag (3e E, waarop afgebeeld de huwelijksriten) gebruikt voor het grafmonument van kardinaal Gugliemo Fieschi (13e eeuw, Rome)

Roman Sarcophagus (3th C) used for the tomb of Cardinal Guglielmo Fieschi (13th C., Rome).

similar photos / verwante foto's

Terug naar vorige bladzijde.         1163 view(s)