Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ)
Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
Kathedraal van Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ), Bitetto Cathedral (Apulia, Italy)
Tronende Madonna met aan weerszijden engelen; daaronder Christus temidden van de apostelen. Kathedraal Heilige Maria ten Hemelopneming en Sint-MichaŽl, 11e-12e E. Bitetto (ApuliŽ, ItaliŽ).

Above: Madonna and Child on a Throne with Angels on both sides; below: Jesus between the Apostles. Cathedral of Holy Mary Assumption and Saint Michael, 11th- 12th C. Bitetto (Apulia, Italy).

071641   (2007)

Back
Terug naar vorige pagina.

similar photos
verwante foto's
andere foto's zoeken
search for other photographs


Deze foto gebruiken? Use this photograph?

U mag foto's van deze site downloaden en ze gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden, bijvoorbeeld voor PowerPoint-presentaties, werkstukken, websites, verslagen enz.
Als de foto wordt gebruikt voor een website, moet in html de volgende code onder de foto worden geplakt om zo een link naar deze site te creŽren:
© afbeelding: <A HREF='http://www.belpaese.nl/' TARGET='_top'>belpaese.nl</A>, Niek Jongeneel.

What is allowed?

You're allowed to download the photos of this site and to use them for personal and/or nonprofit purposes, for example for PowerPoint-presentations, assignments, web-sites, reports etc.
If the photograph is used on a web-site, the following code has to be pasted underneath the picture to create a hyperlink to this site
© photo: <A HREF='http://www.belpaese.nl/' TARGET='_top'>belpaese.nl</A>, Niek Jongeneel.

Wilt u meer?

Als u een foto voor andere doeleinden wilt gebruiken, kunt u een grote versie aanvragen, met minimumafmetingen van 1400 x 2100 pixels (ca. 12 x 18 cm). In dat geval vragen wij een vergoeding die we zullen gebruiken voor het in stand houden van deze site.
Lees meer over het bestellen van de foto's.

Do you want more?

If you want to use a photograph for other purposes, you can order a large version, with the minimum dimensions of 1400 x 2100 px (12 x 18 cm; 4,7 x 7 inch). In that case we ask you for a contribution in maintaining this site.
Read more about ordering the photographs.

Terug naar vorige bladzijde.        1443 view(s) - 54.87.76.100